Séng-cṳ̆-tā̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Séng-cṳ̆-tā̤

Séng-cṳ̆-tā̤Gū Ăi-gĭk nè̤ng sāi gì siŏh cṳ̄ng chiông-hìng-ùng-cê, ciŏng-muòng dò̤ lā̤ siā Ăi-gĭk-ngṳ̄ gì. Ék-buāng siā diŏh sìng-miêu hĕ̤k-ciā siŏh-bĭ gì gà̤-lēng. Gáu-muōi-lāu ĭng-ôi mâ̤ hō̤ siā, bô huák-diēng chók cĕng-lṳ̄-tā̤ gâe̤ng sié-sṳ̆k-tā̤ 2 cṳ̄ng cê-tā̤.

Ciā cê chă-bók-dŏ̤ diŏh 1 sié-gī gì sêng-âu cêu mò̤ nè̤ng káng â̤ huôi-é lāu. 1822 nièng, Huák-guók-nè̤ng Jean-François Champollion sŏng-buó sìng-gŭng gāi-tĕ̤k Rosetta siŏh-bĭ gà̤-lēng gì Gū Ăi-gĭk séng-cṳ̆-tā̤ ùng-cê.