Séng Bernard Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Bernard Gông
—  Gông  —
Saint Bernard County, Louisiana
Séng Bernard Gông gì ôi-dé
Séng Bernard Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng www.sbpg.net

Séng Bernard Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Bernard County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.