Séng Charles Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Charles Gông
—  Gông  —
Saint Charles County, Louisiana
Séng Charles Gông gì ôi-dé
Séng Charles Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng www.stcharlesgov.net

Saint Charles Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Charles County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.