Séng Clair Gông (Michigan)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Clair Gông
—  Gông  —
St. Clair County, Michigan
Séng Clair Gông gì ôi-dé
Séng Clair Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng www.stclaircounty.org

Séng Clair Gông (Ĭng-ngṳ̄: St. Clair County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.