Séng Clair Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
St. Clair Gông
—  Gông  —
St. Clair County, Missouri
St. Clair Gông gì ôi-dé
St. Clair Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng www.stclaircomo.com

Séng Clair Gông (Ĭng-ngṳ̄: St. Clair County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.