Séng Croix Gông (Wisconsin)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Croix Gông
—  Gông  —
Saint Croix County, Wisconsin
Séng Croix Gông gì ôi-dé
Séng Croix Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wisconsin
Uōng-câng co.saint-croix.wi.us

Séng Croix Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Croix County) sê Mī-guók Wisconsin gì siŏh ciáh gông.