Séng Francis Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Francis Gông
—  Gông  —
Saint Francis County, Arkansas
Séng Francis Gông gì ôi-dé
Séng Francis Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Séng Francis Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Francis County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.