Séng Francois Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Francois Gông
—  Gông  —
Saint Francois County, Missouri
Séng Francois Gông gì ôi-dé
Séng Francois Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng www.sfcgov.org

Séng Francois Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Francois County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.