Séng James Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng James Gông
—  Gông  —
Saint James County, Louisiana
Séng James Gông gì ôi-dé
Séng James Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng www.stjamesla.com

Séng James Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint James County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.