Séng Johns Gông (Florida)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Johns Gông
—  Gông  —
St. Johns County, Florida
Séng Johns Gông gì ôi-dé
Séng Johns Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Florida
Uōng-câng www.sjcfl.us

Séng Johns Gông (Ĭng-ngṳ̄: St. Johns County) sê Mī-guók Florida gì siŏh ciáh gông.