Séng Louis Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Louis Gông
—  Gông  —
Saint Louis County, Minnesota
Séng Louis Gông gì ôi-dé
Séng Louis Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng www.stlouiscountymn.gov

Séng Louis Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Louis County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.