Séng Martin Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Martin Gông
—  Gông  —
Saint Martin County, Louisiana
Séng Martin Gông gì ôi-dé
Séng Martin Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng www.stmartinparish-la.org

Séng Martin Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Martin County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.