Sê-bìng-liù hŭk-ô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sê-bìng-liù hŭk-ô (視頻流服務), sê tŭng-guó liù-muòi-tā̤ (流媒體) gáe̤h sê-bìng hŭng-huák ké̤ṳk nè̤ng káng gì uōng-lŏ̤k hŭk-ô.