Sê-bìng báuk-ciō

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sê-bìng báuk-ciō (視頻博主), cêu-sê cê-gă gáe̤h sê-bìng ĕng gáu sê-bìng uōng-câng gì nè̤ng, dĕk-biĕk cī hī siŏh-cṳ̄ng siông-diòng hô-dông gì, gé-liŏh gì sê-bìng gì nè̤ng[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 南七道. 为什么网红们都爱视频博客?. 2017-07-06.