跳至內容

Sìng-lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sìng-lṳ̀ng

Sìng-lṳ̀ng (成龍, 1954 n. 4 ng. 7 h. - ) hô̤-gék miàng (戶籍名) hô̤ lā̤ Bùng Sê̤ṳ-lṳ̀ng (房仕龍), nguòng-lài gì miàng-cê hô̤ lā̤ Dìng Gē̤ng-sĕng (陳港生), sê Hiŏng-gē̤ng gì siŏh ciáh gŏ̤-chiū gâe̤ng ū-dā iēng-uòng. Ĭ gâe̤ng Lìng Hông-giĕu (林鳳嬌) ô iōng siŏh ciáh giāng hô̤ lā̤ Bùng Cū-mìng (房祖名).