Să̤-cŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
sê̤ṳng să̤-cŏng gì Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆

Să̤-cŏng(西裝) cê-méng é-sé̤ṳ sê “să̤-huŏng gì hŭk-cŏng”, sê hiêng-câi siâ-huôi ciáng-sék dòng-hăk sê̤ṳng gì hŭk-cŏng(服裝), iâ hô̤ lā̤ “ciáng-cŏng”(正裝).