Să̤-hù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Să̤-hù kō̤-nèng cī:

  1. Hà Nội Să̤-hù, Uŏk-nàng Hà Nội gì siŏh ciáh hù.
  2. Să̤-hù (hiŏng), hiŏng.
  3. Hók-ciŭ Să̤-hù, Hók-ciŭ gì siŏh ciáh hù.
  4. Hòng-ciŭ Să̤-hù, Ciék-gŏng Hòng-ciŭ gì siŏh ciáh hù.
  5. Să̤-hù-kṳ̆, Ciék-gŏng Hòng-ciŭ gì siŏh ciáh kṳ̆.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.