Să-gâing

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Să-gâing (沙縣) sê Săng-mìng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh gâing.

Să-gâing siēu-siăh diŏh Dṳ̆ng-guók ciòng-guók iā chók-miàng.