Să-gâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Să-gâing-kṳ̆ (沙縣區) sê Săng-mìng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh kṳ̆.

Să-gâing siēu-siăh diŏh Dṳ̆ng-guók ciòng-guók iā chók-miàng.