Săng-gáe̤k-hìng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Săng-gáe̤k-hìng

Săng-gáe̤k-hìng (三角形) sê gī-hò̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng hìng-câung, iù 3 dèu dĭk-siáng lièng diŏh siŏh dŏi.