跳至內容

Săng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng-giāng (生囝), cṳ̆-ngṳ̄ sê gōng hŭng-miēng (分娩), sĕng-sāng (生產), cī siăh-nĕng dông-ŭk dēng-dēng tăi-sĕngdông-ŭk, tăi-ì téng mū-tā̤ chók-sié gì dâi-gié hĕ̤k-ciā ciā guó-tiàng.