Sĕ̤ng-ák-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sĕ̤ng-ák-săng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Sĕ̤ng-ák-săng (雙鴨山) sê Dṳ̆ng-guók Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.