Sĕ̤ng-săng-giāng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sĕ̤ng-săng-giāng

Sĕ̤ng-săng-giāng (雙生囝) iâ hô̤ lā̤ sĕ̤ng-bàu-tăi (雙胞胎), sê cī tăi-sĕng dông-ŭk siŏh tăi cà̤ iōng giâ lì gì lâng ciáh niè-giāng.