跳至內容

Sĕng-ŭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-ŭk-hŏk (生物學) sê ngiĕng-géu sĕng-ŭk gì giék-gáiu, gŭng-nèng, sĕng-diōng, huák-ṳ̆k, céng-huá, hŭng-buô, gâe̤ng hŭng-lôi gì siŏh ciáh hŏk-kuŏ.