跳至內容

Sĕng-lī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-lī-hŏk (生理學) sê ciŏng-muòng ngiēng-géu sĕng-ŭk-tā̤ gâe̤ng ĭ gáuk buô-hông ciáng-siòng gŭng-nèng, uăk-dông giĕ-lŭk gì siŏh cṳ̄ng kuŏ-hŏk.