Sĕng-lī

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Sĕng-lī-hŏk(生理學) sê ciŏng-muòng ngiēng-géu sĕng-ŭk-tā̤ gâe̤ng ĭ gáuk buô-hông ciáng-siòng gŭng-nèng, uăk-dông giĕ-lŭk gì siŏh cṳ̄ng kuŏ-hŏk.