Sĕng-tái

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Sĕng-tái-hŏk(生態學) sê siŏh cṳ̄ng ngiēng-géu sĕng-ŭk gâe̤ng biĕng-dău cê̤ṳ-iòng kuàng-gīng gì hŏk-kuŏ.