Sĕng-tái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sĕng-tái-hŏk dêng-hióng lì gì)

Sĕng-tái-hŏk (生態學) sê siŏh cṳ̄ng ngiēng-géu sĕng-ŭk gâe̤ng biĕng-dău cê̤ṳ-iòng kuàng-gīng gì hŏk-kuŏ.