Sĭng-hāi Sìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Shinkai Makoto

Shinkai Makoto (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 新海 誠 (しんかい まこと), Sĭng-hāi Sìng, 1973 n. 2 ng. 9 h. - ), sê Nĭk-buōng gì siŏh ciáh dô̤-iēng.