Sĭng-lâung Mì-báuk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭng-lâung Mì-báuk (新浪微博), gāng-chĭng Mì-báuk (微博), sê siŏh ciáh siâ-gău uōng-lŏ̤k hók-ô uōng-câng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]