Sūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sūng

Sūng (筍), sê dé̤ṳkgĕng-gāng (莖稈) găk lā̤ buók gì buô-hông.