Saddam Hussein

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Saddam Hussein

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti (صدام حسين عبد المجيد التكريتي; 1937 n. 4 ng. 28 h. - 2006 n. 12 ng. 30 h.) sê Ĭ-lăk gì siŏh ciáh cūng-tūng gâe̤ng dŭk-cài-ciā. Ĭ téng 1979 nièng siông-dài. 2002 nièng, Mī-guók páh Ĭ-lăk, ĭ lŏ̤h-dài. 2003 nièng ké̤ṳk Mī-guók niăh kī lì sīng-puáng. 2006 nièng diêu-sī.