Saguache Gông (Colorado)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Saguache Gông
—  Gông  —
Saguache County, Colorado
Saguache Gông gì ôi-dé
Saguache Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Colorado
Uōng-câng www.saguachecounty.net

Saguache Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saguache County) sê Mī-guók Colorado gì siŏh ciáh gông.