Saint Helena Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Saint Helena Gông
—  Gông  —
Saint Helena County, Louisiana
Saint Helena Gông gì ôi-dé
Saint Helena Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Saint Helena Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saint Helena County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.