Saline Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Saline Gông
—  Gông  —
Saline County, Missouri
Saline Gông gì ôi-dé
Saline Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Saline Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saline County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.