Saunders Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Saunders Gông
—  Gông  —
Saunders County, Nebraska
Saunders Gông gì ôi-dé
Saunders Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng www.saunderscounty.ne.gov

Saunders Gông (Ĭng-ngṳ̄: Saunders County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.