Schuyler Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Schuyler Gông
—  Gông  —
Schuyler County, Illinois
Schuyler Gông gì ôi-dé
Schuyler Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng www.schuylercountyillinois.com

Schuyler Gông (Ĭng-ngṳ̄: Schuyler County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.