Schuyler Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Schuyler Gông
—  Gông  —
Schuyler County, Missouri
Schuyler Gông gì ôi-dé
Schuyler Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Schuyler Gông (Ĭng-ngṳ̄: Schuyler County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.