Scotland Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Scotland Gông
—  Gông  —
Scotland County, Missouri
Scotland Gông gì ôi-dé
Scotland Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng www.scotlandcounty.net

Scotland Gông (Ĭng-ngṳ̄: Scotland County) sê Mī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.