Scott Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Scott Gông
—  Gông  —
Scott County, Arkansas
Scott Gông gì ôi-dé
Scott Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Scott Gông (Ĭng-ngṳ̄: Scott County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.