Sebastian Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sebastian Gông
—  Gông  —
Sebastian County, Arkansas
Sebastian Gông gì ôi-dé
Sebastian Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng www.sebastiancountyonline.com

Sebastian Gông (Ĭng-ngṳ̄: Sebastian County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.