Shawano Gông (Wisconsin)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Shawano Gông
—  Gông  —
Shawano County, Wisconsin
Shawano Gông gì ôi-dé
Shawano Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wisconsin
Uōng-câng www.co.shawano.wi.us

Shawano Gông (Ĭng-ngṳ̄: Shawano County) sê Mī-guók Wisconsin gì siŏh ciáh gông.