Shenandoah Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Shenandoah Gông
—  Gông  —
Shenandoah County, Virginia
Shenandoah Gông gì ôi-dé
Shenandoah Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.shenandoahcountyva.us

Shenandoah Gông (Ĭng-ngṳ̄: Shenandoah County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.