跳至內容

Siàng-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciòng sié-gái ìng-kēu dék mĭk-cĭk gì siàng-chê, Hiŏng-gē̤ng

Siàng-chê (城市) sê bī-gáu duâi gì ìng-lôi diâng-gṳ̆-diēng, ìng-kēu mĕk, siŏng-ngiĕk huák-dăk, gáuk-cṳ̄ng gŭng-gâe̤ng siék-siĕ cêng ciòng.