Siâ-siâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Siâ-siâ» (Hàng-ngṳ̄: 고맙습니다), sê Hàng-guók MBC2007 nièng 3 nguŏk 21 hô̤ kăi-sṳ̀ bŏ̤-bóng gì diêng-sê-kiŏk.