Siê-iù

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siê-iù

Siê-iù(Háng-cê: 豉油) hiêng-câi gì Hók-ciŭ-uâ diŏh tĕ̤k “sĭ-iù”, sê siŏh cṳ̄ng sāi uòng-dâu(黃豆) có̤ gì dièu-lâiu(調料).