Siông-hâ-hòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cô̤-biĕu: 26°3′22″N 119°18′11″E / 26.05611°N 119.30306°E / 26.05611; 119.30306

Siông-hâ-hòng

Siông-hâ-hòng (上下杭) sê Hók-ciŭ-chê Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ Siông-hòng-lô (上杭路) gáu Hâ-hòng-lô (下杭路) gâe̤ng hó-gê̤ṳng gă̤-kṳ̆ gì tūng-chĭng. Siông-hâ-hòng găk Dâi-miêu-săng (大廟山) nàng-sié săng-kă, téng Báe̤k-sóng sèng-âu kăi-sṳ̄, cŭ-uái cêu sê giàng-sùng hâ-huó gì gē̤ng-kāu. Buōng-dā̤ Siông-hòng-gă̤ gâe̤ng Hâ-hòng-gă̤ nâ sê Siēu-giò-tàu (小橋頭) gáu Dâi-miêu-lô cĭ-găng lâng dèu huàng gì diô, gáu-muōi huák-diēng siàng gĭng-dáng gì Siông-hâ-hòng siŏng-ngiĕk-gă̤. Hók-ciŭ-uâ ô siŏh guó uâ hô̤ lā̤ "Lùng-sùng bà chók Âu-chèng-kāu, sùng-gĕ̤ng hâ-huó Siông-hâ-hòng".