Siĕ-buŏ Gĭ-dók-gáu-dòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Siĕ-puō Gĭ-dók-gáu-dòng dêng-hióng lì gì)
Siĕ-buŏ Gĭ-dók-gáu-dòng

Siĕ-buŏ Gĭ-dók-gáu-dòng (施埔基督教堂), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Cĭng-hŏk-dòng (真學堂), sê Ĭng-guók Séng-gŭng-huôi (英國聖公會) gì Bău Ī-dèng (包爾騰) mŭk-sṳ̆ găk 1883 nièng gì sèng-âu diŏh Hók-ciŭ kī gì siŏh ciáh dâe̤ng-iéu gì gáu-dòng. Ciā gáu-dòng diŏh gĭng-dáng Chŏng-săng-kṳ̆ Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk biĕng-dău gì Hŏk-sĕng-gă̤.

Siĕ-buŏ Gĭ-dók-gáu-dòng sê 2 cèng làu gì huòi-lòng-sék gióng-dé̤ṳk, biĕng-dău ô 5 duâi gióng-dé̤ṳk-gùng, ciéng-dê 14 mū lìng nék-giāng. Cŭ-uái nguòng-lài sê 19 sié-gī Ĭng-guók Séng-gŭng-huôi diŏh Hók-ciŭ gì cūng-buô. 1889 nièng, Ĭng-guók Séng-gŭng-huôi diŏh cŭ-uái kŭi-siék Cĭng-hŏk Cṳ̆-iêng (Sìng-hŏk-iêng), buòi-iōng Séng-gŭng-huôi gì mŭk-sṳ̆. 1906 nièng gă-diē Dṳ̆ng-huà Séng-gŭng-huôi Hók-gióng Gáu-kṳ̆. 1940 nièng, Cĭng-hŏk Hŏk-iêng gâe̤ng Ôi-lī-gŭng-huôi hăk có̤ Hók-gióng Hiĕk-huò Sìng-hŏk-iêng. 1950 nièng-dâi hăk gáu Nàng-gĭng Gĭng-lìng Sìng-hŏk-iêng diē-sié kó̤. 1966 nièng Ùng-gáik kăi-sṳ̄, gáu-dòng ké̤ṳk nè̤ng guŏng lâi. 1990 nièng tṳ̀ng-sĭng kŭi-muòng, gāi miàng hô̤ lā̤ Siĕ-buŏ-dòng. Gáu 1994 nièng gì sèng-âu ī-gĭng ô gĭ-dók-dù 600 nè̤ng.