Silver Bow Gông (Montana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Silver Bow Gông
—  Gông  —
Silver Bow County, Montana
Silver Bow Gông gì ôi-dé
Silver Bow Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Montana
Uōng-câng www.bsb.mt.gov

Silver Bow Gông (Ĭng-ngṳ̄: Silver Bow County) sê Mī-guók Montana gì siŏh ciáh gông.