Skamania Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Skamania Gông
—  Gông  —
Skamania County, Washington
Skamania Gông gì ôi-dé
Skamania Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng www.skamaniacounty.org

Skamania Gông (Ĭng-ngṳ̄: Skamania County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.