Snyder Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Snyder Gông
—  Gông  —
Snyder County, Pennsylvania
Snyder Gông gì ôi-dé
Snyder Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.snydercounty.org

Snyder Gông (Ĭng-ngṳ̄: Snyder County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.