Somerset Gông (Maryland)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Somerset Gông
—  Gông  —
Somerset County, Maryland
Somerset Gông gì ôi-dé
Somerset Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Maryland
Uōng-câng www.co.somerset.md.us

Somerset Gông (Ĭng-ngṳ̄: Somerset County) sê Mī-guók Maryland gì siŏh ciáh gông.